Podmínky

Podmínky používání služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup a užívání služeb na této internetové stránce, jehož provozovatelem je J a r o m í r K n á p e k, Č s . a r m á d y 4 3 9 / 1 2 6, 6 9 1 4 1 B ř e c l a v, IČ 8 7 5 0 1 1 5 5, Email: autodopravaspedice @ seznam.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Tím, že získáte přístup k našim produktům a službám a používáte je, souhlasíte s tím, že budete dodržovat zde uvedené podmínky. Jedná se o nejnovější verzi Obchodních podmínek služby a to ode dne 10. ledna 2024.

Zásady ochrany osobních údajů

Poskytovatel se zavazuje, že všechny získané osobní údaje objednavatele budou použity pouze k plnění služeb / objednávek. Dále se poskytovatel zavazuje, že nebude osobní údaje uživatele poskytovat žádné třetí straně.

Prosím přečtěte si pečlivě tyto Podmínky užití služeb a kontaktujte nás v případě nejasností.

V případě, že s podmínkami v plném rozsahu nesouhlasíte, tak se neregistrujte, nevyplňujte poptávku, neobjednávejte žádnou službu a opusťte tuto webovou stránku.

 1. OBECNĚ O COOKIES

1.1 Naše internetové stránky používají soubory cookies. Cookie je malý textový soubor, který si váš webový prohlížeč při prohlížení webových stránek ukládá na pevný disk vašeho koncového zařízení. Soubory cookies vám zjednodušují a zrychlují práci s našimi internetovými stránkami, jelikož si pamatují vaše preference (např. přihlašovací údaje nebo jazyk). Soubory cookies také umožňují lepší využití našich internetových stránek a přizpůsobení jejich obsahu vaším zájmům a potřebám.

1.2 Cookies můžete blokovat nebo odstranit prostřednictvím svého internetového prohlížeče nebo pomocí softwaru třetích stran. To však může negativně ovlivnit funkčnost některých částí dané webové stránky.

 1. DRUHY COOKIES

V závislosti na funkci a účelu, za kterými jsou soubory cookies používány, se obvykle dělí takto:

2.1 Nezbytné soubory cookies Vám umožňují pohybovat se po našich internetových stránkách a využívat jejich základních funkcí. Tyto soubory cookies jsou pro využívání našich internetových stránek nezbytné.

2.2 Funkční cookies se používají k zapamatování vašich preferencí na našich internetových stránkách (například jazyk nebo přihlašovací údaje).

2.3 Analytické a výkonnostní cookies nám umožňují rozeznat a spočítat počet uživatelů a shromažďovat informace o tom, jak jsou naše internetové stránky používány. Tyto informace využíváme k tomu, abychom lépe rozuměli fungování našich internetových stránek a mohli je zlepšovat.

2.4 Cookies pro cílenou reklamu a marketing zaznamenávají vaši návštěvu na našich internetových stránkách, jiné internetové stránky, které jste navštívili a odkazy, které jste použili. Tyto informace používáme k zobrazování reklamy, která je přizpůsobena vaším preferencím. Někteří naši partneři umísťují na naše internetové stránky své cookies pro přizpůsobení zobrazované reklamy. 

2.5 Cookies pro sociální média umožňují sdílení vašich aktivit webovým stránkám sociálních médií typu Facebook, Twitter a další.

 1. COOKIES, KTERÉ POUŽÍVÁME MY

Na našich stránkách používáme tyto cookies:

3.1 Nezbytné soubory cookies

PHPSESSID

general_sessions

token

cookie_email

cookie_pass

cookiesMarketing

cookiesStatistics

 1. VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

4.1 Souhlas k využívání souborů cookies nám poskytuje automaticky při první návštěvě našich internetových stránek. Souhlas udělujete na 12 měsíců. Po uplynutí této doby vám při další návštěvě našich internetových stránek nahrajeme prostřednictvím vašeho prohlížeče nové cookies.

4.2 Souhlas s ukládáním souborů cookies můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče. 

4.3 Pokud chcete vymazat cookies uložené ve vašem zařízení a zkonfigurovat svůj webový prohlížeč, aby cookies odmítal, můžete tak učinit obvykle v menu „Možnosti“, „Nástroje“ nebo „Preference“ prohlížeče, který používáte k přístupu na naše stránky. Podrobnější informace o správě souborů cookies u nejběžnějších internetových prohlížečů naleznete zde:

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/278835;

Firefox
https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies;

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=cs;

Opera
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/;

Safari
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=cs_CZ&viewlocale=cs_CZ;

Safari pro iPad a iPhone
https://support.apple.com/cs-cz/HT201265.

4.4 Povolení cookies v nastavení internetového prohlížeče se považuje za souhlas se zpracováním osobních údajů.

4.5 Chcete-li se dozvědět více o druzích cookies a o jejich správě či odstraňování, navštivte www.allaboutcookies.org.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů - GDPR

Správce a zpracovatel osobních údajů

J a r o m í r K n á p e k, Č s. a r m á d y 439/126, 6 9 1 4 1 B ř ec l a v, IČ 8 7 5 0 1 1 5 5, Email: autodopravaspedice @ seznam.cz

 Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

 1. Text souhlasu - Kliknutím na tlačítka

v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „ nařízení GDPR “), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

 1. Jaké údaje budou zpracovány

Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, e-mailová adresa, tel. a informace vyplňené v poptávce.

 1. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

3.1. Osobní údaje, kterými jsou: jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely: pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce.

 1. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 12 měsíců.

 1. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů, serverů, počítačových programů a v písemné podobě.

 1. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním e-mailu na adresu autodopravaspedice @ seznam.cz.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů, serverů, počítačových programů a v písemné podobě.

 1. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.